Skip to content
jesscare thuiszorg logo

Oprechte en zorgvuldig op maat gegeven

thuiszorg

Jess Care

Thuiszorg is zorg die u thuis ontvangt, in uw eigen vertrouwde omgeving. Jess Care Thuiszorg biedt deze thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging, 24 uur per dagen, 7 dagen per week. 

Vormen thuiszorg

Jess Care is gespecialiseerd in meerdere vormen van thuiszorg waaronder verpleging en terminale zorg.

Thuiszorg regelen

Thuiszorg wordt geregeld met een Persoonsgebonden budget, Particuliere inkoop of Zorg in natura.

Financiering

De geboden thuiszorg bij Jess care wordt gefinancierd via drie wetten: de WLZ, de WMO en de ZVW.

Indicatie

U komt voor thuiszorg in aanmerking als dat blijkt uit de indicatie, het resultaat van het gesprek met uw huisarts of de wijkverpleegkundige. Dit staat ook bekend als zorgindicatiegesprek. Het is van groot belang dat u tijdens dit gesprek goed aangeeft wat uw behoeften zijn en waarom u daarbij hulp nodig hebt. Als de conclusie is dat u hulpbehoevend bent en zorg nodig hebt, dan heeft het gesprek ook duidelijk gemaakt welke zorg en hoeveel zorg u ontvangt.

Binnen 24 uur

Als uw familie, de huisarts en/of de wijkverpleegkundige de hulp van Jess Care inschakelen, dan zorgen wij ervoor dat er binnen 24 uur een zorgmanager bij u langskomt. De zorgmanager bespreekt met u de zorg die u nodig hebt. Er wordt een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met u, uw familieleden en eventuele mantelzorgers.

thuiszorg jesscare verzorging eenzame ouderen

Vraag nu thuiszorg van Jess Care aan!

Deskundige zorgverleners

Jess Care is een professioneel bemiddelingsbureau, dat zich volledig inzet om cliënten in de thuissituatie te verzorgen of te verplegen. Jess Care bemiddelt tussen de cliënt en de zorgverlener. Jess Care werkt met een team van ervaren en deskundige zorgverleners.

Afhankelijk van de situatie zetten wij zorgverleners in die variëren van een bejaardenhelpende en een verpleeghulp tot een gespecialiseerd verpleegkundige. De zorg wordt volledig aangepast aan uw wensen.

zzp keurmerk zorg jess care