Vormen van thuiszorg

Jess Care biedt thuiszorg aan. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende vormen van thuiszorg:

Persoonlijke verzorging
Onder persoonlijke verzorging valt alles wat tot de lichamelijke verzorging behoort. Denkt u dan aan:
– wassen, tanden poetsen, aankleden en uitkleden, haren kammen en wonden verzorgen
– in en uit bed helpen of hierbij ondersteunen
– assistentie bij het gebruik van hulpmiddelen
– hulp bieden bij eten en drinken
– ondersteuning bij incontinentie
– klaarzetten en toedienen van medicijnen
Door deze hulp behoudt u uw dagelijkse ritme. Waar mogelijk leren wij u eenvoudige handelingen weer zelf te doen, met of zonder ondersteunende hulpmiddelen.

Verpleegkundige zorg
Verpleging/Verpleegkundige zorg heeft als doel u te ondersteunen en te activeren als u niet meer in staat bent volledig voor uzelf te zorgen. Dit komt meestal door een ziekte, een aandoening of beperking of de gevolgen hiervan. Onder verpleegkundige zorg van Jess Care valt onder meer wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren, blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen en vocht- en antibiotica-infusen.

Acute zorg
Acute zorg staat voor alle vormen van medische zorg die niet zijn uit te stellen. Uitstel van de zorg kan namelijk leiden tot een levensbedreigende situatie of tot onherstelbare schade voor de gezondheid van de patiënt. U kunt Jess Care 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken als u direct medische zorg nodig hebt.

Nachtzorg
Bij nachtzorg is er de gehele nacht een professionele zorgverlener van Jess Care bij u aanwezig. U kunt voor nachtzorg kiezen/U komt voor nachtzorg in aanmerking als:
– u ziek bent en zich ’s nacht niet veilig voelt
– u uit het ziekenhuis bent ontslagen en nog niet alles zelf kunt
– degene van wie u normaal ’s nachts hulp krijgt, een partner of mantelzorger, een nacht niet aanwezig is.

Terminale zorg
Patiënten die een levensverwachting hebben van 3 maanden of minder, komen in aanmerking voor terminale zorg. Deze vorm van zorg verlicht nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk of benauwdheid. De medewerkers van Jess Care bieden ook ondersteuning bij geestelijke problemen zoals angst of depressiviteit. Wij treffen de juiste maatregelen om de laatste levensfase van de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg wordt geboden als genezing niet meer mogelijk is door onbehandelbare ziekteverschijnselen. Wij bieden de zorg die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht.

Somatische zorg
Somatische zorg is gericht op het verlichten of verhelpen van pijn als u een chronische lichamelijke ziekte hebt. Jess Care Thuiszorg wordt bijvoorbeeld ingezet voor zorg bij Parkinson, een chronische longziekte of een beroerte.

Psychogeriatrische zorg
Psychogeriatrische zorg is een specifieke vorm van ouderenzorg die is gericht op de geestelijke achteruitgang van de patiënt. Wij werken met cliënten die bijvoorbeeld een geheugenstoornis, Alzheimer, Korsakov of Parkinson hebben.

Psychiatrische zorg
Jess Care biedt zorg aan voor cliënten van 50 jaar en ouder die last hebben van een van de volgende aandoeningen: psychoses, manisch-depressiviteit, schizofrenie, aandachtstoornissen als ADHD en andere aan autisme verwante stoornissen, angststoornissen en posttraumatische stressstoornissen.

Verslavingszorg
Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Samen met uw arts en eventuele mantelzorgers wordt er een behandelingsplan opgesteld. Jess Care kan helpen dit plan uit te voeren. Na een gesprek met u en/of uw mantelzorger zetten wij het juiste niveau van verzorging in. Wij helpen u weer een ‘normaal’ leven op te bouwen zonder lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van alcohol, drugs of een andere – dreigende – verslaving.