Ga naar hoofdinhoud

De geboden thuiszorg bij Jess care wordt gefinancierd via drie wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg, in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De volgende zorgdiensten van Jess Care worden bekostigd vanuit de Wlz:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding en ondersteuning
  • Dagbesteding

Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze producten, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (pgb), Zorg in natura (ZIN) of via zorg in natura.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt. De volgende zorgdiensten vallen onder de Zvw:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging

Om voor vergoeding van thuiszorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan zorg, en aan welke zorg. Met deze indicatie, wordt thuiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zwv) betaald. Dat betekent dat de zorg onder uw basisverzekering valt en dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en er geldt geen eigen risico voor deze vorm van zorg. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente. De volgende zorgdiensten van Jess Care zijn beschikbaar via de Wmo:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding en ondersteuning
  • Dagbesteding

Als u Wmo-zorg vanuit Jess Care wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Thuiszorg aanvragen
Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Neem direct telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer 06-17442127.  Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 bereikbaar.  U kunt ook ons mailen op jessy@jesscare.nl.

Back To Top