Ga naar hoofdinhoud

Met het persoonsgebonden budget regelt u zelf de zorg die u nodig hebt. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging en verzorging, voorzieningen en hulpmiddelen. U bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het budget en voor de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Doordat u deze zorg zelf inkoopt bent u vrij in de keuze wat betreft de zorgverleners.

Uw inkomen of vermogen is niet relevant voor het in aanmerking komen van een PGB. Wel heeft uw financiƫle situatie invloed op de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Een persoonsgebonden budget kan verschillende doelen en vormen hebben.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Deze wet is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben zoals ouderen en chronisch zieken maar ook mensen met een zware geestelijke of lichamelijke beperking. Eerst wordt er een PGB-WLZ indicatie aangevraagd bij het CIZ en vervolgens kan de pgb aangevraagd worden bij een zorgkantoor.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Deze wet is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben; zowel individueel als in groepsverband. Hierbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen. Het PGB dient te worden aangevraagd bij de gemeente.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Deze wet is voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke verpleging en verzorging maar ook kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zoals het geval is bij kinderen met autisme. Het PGB kan worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

Back To Top